ALISANDAPLUS.LV
                    
PAR MUMS
PAKALPOJUMI
SADARBĪBA
VAKANCES ĀRZEMĒS
NODERĪGA INFORMĀCIJA
SAITES
KONTAKTI
 
 

Par Lielbritāniju:

 • Galvaspilsēta– Londona (apmēram 7,5 miljoni iedzīvotāju)

 • Teritorija– 243 610 km2

 • Iedzīvotāju skaits valstī apmēram 61,3 miljoni

 • Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 1973.gada

 • Valūta– Lielbritānijas sterliņu mārciņa (GBP) (1 GBP = apmēram 1.13 EUR

 • Valsts valoda– angļu valoda

 • Starptautiskais tālruņa kods  +44 

 • Sākot ar 2019.gada 1.aprīli minimālā darba alga ir 8,21 GBP stundā (strādājošiem vecumā no 25 gadiem) un GBP 7.70 (Lielbritānijas sterliņu mārciņas) strādājošiem vecumā no 21 - 24 gadiem. Minimālā darba alga: 6.15 GBP stundā strādājošiem vecumā no 18 - 20 gadiem!

 • Ienākuma nodokļus un sociālās apdrošināšanas maksājumus administrē ar PAYE (Pay As You Earn) sistēmas palīdzību saskaņā ar progresīvo nodokli 20–50%. Informācija par spēkā esošām nodokļu likmēm ir atrodama Viņas Majestātes ieņēmumu un muitas pārvaldes (ang. HM Revenue & Customs – HMRC) tīmekļa vietnē www.hmrc.gov.uk/rates

 • Vidēji maksimālais darba laiks ir 48 stundas nedēļā. Jums ir tiesības vienoties ar darba devēju par garāku darba laiku.

 • Valstī nav noteikta virsstundu uzskaitīšanas un apmaksas kārtība, par to ir jāvienojas ar darba devēju individuāli un jāatspoguļo darba līgumā.

 • Minimālais apmaksātais ikgadējais atvaļinājums pilna laika strādājošiem ir 28 kalendārās dienas.

 • Lai veiksmīgi atrastu darbu Lielbritānijā, ir nepieciešamas vismaz minimālās angļu valodas zināšanas.

 • Latvijas pilsoņiem darbam Apvienotajā Karalistē nav nepieciešama darba atļauja, bet vairumā gadījumu viņi bija pakļauti reģistrācijai Strādnieku Reģistrācijas Shēmā (ang. Worker Registration Scheme – WRS). Šī reģistrācija bija paša darbinieka atbildība un maksāja 90 sterliņu mārciņas. No 2011.gada 1.maija Latvijas pilsoņu reģistrācija Home Office ir ATCELTA!

Papildus informācija un skaidrojumi ir atrodami AK Robežu Aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/eea/wrs

 • Jums ir jānoformē arī sociālās apdrošināšanas numurs (ang. National Insurance Number – NINO), lai iekļautos valsts sociālās apdrošināšanas shēmā un iegūtu tiesības uz pabalstiem un pensijām. Numura saņemšanai piesakieties Valsts nodarbinātības dienestā pēc dzīvesvietas. Glabājiet izsniegto karti drošībā un nepazaudējiet to. Sociālās apdrošināšanas numurs ir jāuzrāda darba devējam, lai par Jums tiktu atskaitīti sociālie maksājumi. Pašnodarbinātās personas patstāvīgi veic sociālos maksājumus.
 • Latvijas pilsoņiemnav nepieciešams reģistrēties policijā vai imigrācijas dienestā, lai uzturētos Apvienotajā Karalistē. Pilsoņiem ir tiesības pieprasīt uzturēšanās apliecību tikai pēc 12 mēnešu nepārtrauktas nodarbinātības Apvienotajā Karalistē.
 • Plaša informācija par uzturēšanās nosacījumiem, iebraucēju tiesībām un pienākumiem ir atrodama AK Robežu Aģentūras mājas lapā www.ukba.homeoffice.gov.uk


Par Norvēģiju:
 • Galvaspilsēta - Oslo (iedzīvotāji 573 tūkst.)

  Kopējais iedzīvotāju skaits valstī - ~4,85 milj.
   

  Teritorija384 802 km2
   

  Eiropas ekonomikas zonas valsts
   

  Valsts valoda – norvēģu valoda (dažos rajonos sāmu valoda)
   

  Valūta – Norvēģijas kronas (NOK) (10 NOK= ~ 1,23 EUR)
   

  Starptautiskais tālruņa kods  + 47

  Darba alga parasti sākot no 176 NOK (Norvēģijas kronas)=18.31 EUR stundā pirms nodokļu samaksas. Strādāt var no 30 līdz 48 darba stundām nedēļā, kā arī virsstundas (ar darba devēju vienojoties un noslēdzot savstarpēju vienošanos).

  Darba līgums ar darba devēju parasti tiek noslēgts uz laiku no 3 līdz 12 mēnešiem.

  Jūs strādāsiet Norvēģijā saskaņā ar darba līgumu, kas ir noslēgts starp Jums un Norvēģijas darba devēju. Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Norvēģijas darba tirgum un darbam Norvēģijā nav nepieciešamas darba atļaujas. Latvijas pilsoņi bez uzturēšanās reģistrācijas var strādāt un uzturēties Norvēģijā līdz 3 mēnešiem. Lai uzturētos Norvēģijā ilgāk par 3 mēnešiem ir jāveic uzturēšanās reģistrācija. Vispirms nepieciešams aizpildīt reģistrācijas pieteikumu Norvēģijas Imigrācijas direktorāta mājas lapā sadaļā „Application portal Norway”. Pēc pieteikuma aizpildīšanas noteiktajā datumā būs jāierodas vietējā policijas iecirknī vai ārvalstnieku pakalpojumu centrā, ja uzturaties Oslo, Kirkenesas un Stavangeras pilsētās, lai saņemtu uzturēšanās reģistrācijas sertifikātu.

  Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • derīgu pasi un ID karti;

 • izglītības dokumentus un to tulkojumus norvēģu vai angļu valodā (pēc nepieciešamības);

 • pietiekamā apmērā iztikas līdzekļus dzīvošanai vai mājupceļam;

 • bankas norēķinu kartes;

 • dokumentu formāta fotogrāfijas;

 • autovadītāja apliecību.
   

Ierodoties Norvēģijā:

 • 8 dienu laikā jāreģistrējas tuvākajā nodokļu institūcijas (Skatteetaten) birojā, lai saņemtu nodokļu karti, personas identifikācijas numuru un Jūsu personas un dzīvesvietas dati tiktu ievadīti nacionālajā iedzīvotāju reģistrā: www.taxnorway.no

 • Jāsaņem uzturēšanās reģistrācijas sertifikāts, ja vēlaties uzturēties Norvēģijā ilgāk par 3 mēnešiem. Pieteikšanās sertifikāta saņemšanai notiek Norvēģijas Imigrācijas direktorāta mājas lapas sadaļā „Application portal Norway”, aizpildot attiecīgo pieteikumu. Pēc pieteikuma aizpildīšanas noteiktā datums būs jāierodas vietējā policijas iecirknī www.politi.no vai ārvalstnieku pakalpojumu centrā, ja uzturaties Oslo, Kirkenesas un Stavangeras pilsētās, lai saņemtu uzturēšanās reģistrācijas sertifikātu.

 • Jāsaņem identifikācijas karte (ID karte), ja Norvēģijā strādāsiet būvniecības vai uzkopšanas sfērā. Reģistrāciju identifikācijas kartes saņemšanai jāveic Jūsu darba devējam.

www.byggekort.no, www.arbeidstilsynet.no
 • Jāvēršas pēc palīdzības un konsultācijas Norvēģijas darba inspekcijā, ja Jūsu darba devējs neievēro Norvēģijā noteiktos darba līguma un darba drošības nosacījumus.

www.arbeidstilsynet.no

Par Īriju:

Galvaspilsēta - Dublina (iedzīvotāji ~ 565 tūkst.)

Kopējais iedzīvotāju skaits valstī ~ 4,86 milj.

Teritorija – 70 273 km2

Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 1973.gada 

Valsts valoda – īru (gēlu) un angļu valoda

Valūta – Eiro (EUR)

Starptautiskais tālruņa kods  + 353

Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Īrijas darba tirgum un darbam Īrijā nav nepieciešamas darba atļaujas.

Latvijas pilsoņiem nav nepieciešamas uzturēšanās atļaujas, lai dzīvotu un strādātu Īrijā.

Jūs strādāsiet Īrijā saskaņā ar darba līgumu, kas ir noslēgts starp Jums un Īrijas darba devēju. Darba līgums ar darba devēju parasti tiek noslēgts uz laiku no 3 līdz 12 mēnešiem.

Ierodoties valstī, Jums ir jāvēršas tuvākajā Īrijas Sociālās aizsardzības departamentā un jāpieprasa Individuālais publisko pakalpojumu numurs (PPS – Personal Public Service Number) www.welfare.ie

Uzsākot darbu, jāreģistrējas tuvākajā nodokļu institūcijas (Revenue) birojā, kā nodokļu maksātājam. Reģistrācijai nodokļu birojā nepieciešams PPS numurs un darba devēja dati. Informācija: www.revenue.ie

Visi, kas uzsākot darbu Īrijā, saņem regulāru darba samaksu, tiek uzskatīti par darba līguma subjektiem, bet darba līgums var arī nebūt rakstiskā formā,  tomēr darba devēja pienākums ir divu mēnešu laikā no darba uzsākšanas brīža, darba ņēmējam rakstveidā izsniegt nodarbinātības un darba līguma noteikumus.

Darba līgumā jābūt norādītai arī darba samaksai. Darba algai jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā - 9,80 EUR/stundā (sākot no 2019.gada 1.janvāra). Informācija par darba samaksu: www.citizensinformation.ie

Normālais nedēļas darba laiks Īrijā ir 40 stundas. Strādāt var no 30 līdz 48 darba stundām nedēļā, kā arī virsstundas (ar darba devēju vienojoties un noslēdzot savstarpēju vienošanos).

Pilna laika darbiniekiem katru gadu ir tiesības uz apmaksātu četru darba nedēļu ilgu atvaļinājumu.

Jāvēršas pēc palīdzības un konsultācijas Īrijas Darbavietas uzraudzības pārvaldē (WRC)  ja Jūsu darba devējs neievēro Īrijā noteiktos darba līguma un darba drošības nosacījumus: www.workplacerelations.ie

Plaša informācija par nodarbinātības nosacījumiem pieejama Īrijas Darbavietas uzraudzības pārvaldē (WRC) www.workplacerelations.ie

Īrijā pastāv progresīvā nodokļu sistēma. No darba ņēmēja darba algas darba devējs atskaita ienākuma nodokli un sociālās apdrošināšanas maksājumu (Īrijā tas ir zināms kā PRSI). Ienākumu nodokļa likmes ir 20% un 40%, lielākā nodokļa likme tiek piemērota, ja ienākumi pārsniedz noteiktu summu. Ar ienākuma nodokli neapliekamā summa ir atkarīga no personas individuālās situācijas (apgādājamie, ģimenes stāvoklis u.tml.). Sociālās apdrošināšanas iemaksas ir sadalītas vairākās kategorijās un iemaksu apjoms ir atkarīgs no darba specifikas. Piemēram, visbiežāk sastopamā kategorija ir A, tā attiecas uz nodarbinātajiem rūpniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumu sfērā. Iemaksu apjoms atkarīgs no ienākumu lieluma, kā arī sadalās starp darba devēju un darba ņēmēju.
Informācija par darba samaksu Īrijā: www.citizensinformation.ie
Plašāka informācija par nodokļu sistēmu valstī: www.revenue.ie, www.welfare.ie, www.citizensinformation.ie

Paņemiet līdzi šādus dokumentus, lai reģistrētos Īrijā, kā legāls darbinieks:

 •  darba piedāvājumu un darba līgumu;

 •  derīgu pasi un ID karti;

 •  izglītības dokumentus, rekomendācijas un to tulkojumus angļu valodā (pēc nepieciešamības);

 •  dokumentu formāta fotogrāfijas;

 •  autovadītāja apliecību.

Šie paši dokumenti ir vajadzīgi, lai atvērtu bankas kontu Īrijā.

        alisandaplus.lv, 2010        Phone / fax: +371 67506188         Mob: +371 27844388
                                                                                             E-Mail:        alisandaplus@alisandaplus.lv